Khi chúng ta làm kỹ sư ,nếu chúng ta làm trong lĩnh vực liên quan đến khí đốt CNG (Gas) thì bạn sẽ luôn phải tiếp xúc với các đơn vị unit như là Sm³ hoặc là mmBTU, và hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn chuyển đổi từ Sm³ => mmBTU

Sm³ và mmBTU là gì

Xem thêm: Đổi Sm3 sang Nm3 và Nm3 sang Sm3

BTU viết tắt của tiếng Anh British thermal unit, tức đơn vị nhiệt Anh => mmBTU là một triệu BTU

Trong khí ga thiên nhiên, 1 MM Btu (1 triệu Btu, đôi lúc còn được viết là “mm BTU”) = 1.054615 GJ. Ngược lại, 1 gigajoule tương đương với 26.8 m³ khí ga tự nhiên ở nhiệt độ và áp suất xác định.

Sm3 viết tắt của tên tiếng anh Standard cubic meter , ở điều kiện nhiệt độ 15 độ C và áp suất  1.01325 bar

Sm3 là đơn vị tiêu chuẩn để đo lượng CNG sử dụng trong nhà máy

Đổi Sm3 sang mmBTU để làm gì

Hiện nay, để tính tiền cho CNG sử dụng tại nhà máy, người ta sẽ quy đổi tất cả về mmBTU , giá của 1 mmBTU hiện nay khoảng 300.000 VND, nhưng đồng hồ tiêu chuẩn tại nhà máy thì sử dụng Nm3 hoặc Sm3, đo đó bạn cần đổi sang mmBTU

Làm sao đổi Sm³ sang mmBTU

mmBTU = R x GHV x Sm³

Trong đó

R = 947,817 x 10^-6

GHV: Nhiệt trị ( Nhiệt trị này không ổn định, thay đổi theo thời gian, nhưng chúng ta sẽ lấy giá trị trung bình của nó để tính là 40.2 MJ/Sm³)

XEM THÊM  Bar là đơn vị gì? Cách quy đổi đơn vị bar?

Ví dụ chúng ta có 52000 Sm3 => tính tiền sử dụng CNG

mmBTU = 947.817 x 10^-6 x 40.2 x 52000 = 1981.3 mmBTU

VND = 1981.3 * 300.000 = 594.000.000 VND

Cập nhật lúc 22:01 – 20/09/2018

3 thoughts on “Đổi Sm3 sang mmBTU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *