Nitrogen là một khí được sử dụng rộng rãi trong nhà máy lớn, thông thường nitrogen được nén thành dạng lỏng và sao đó, được bay hơi để trở thành dạng khí và đi vào quá trình sản xuất

Đơn vị

Xem thêm: Đổi Sm3 sang mmBTU

Nm3 : viết tắc của từ tiếng anh Normal Cubic Meter , được sử dụng cho khí

Kg: là đơn vị kí khi sử dụng ở trạng thái lỏng

Bảng tiêu chuẩn chuyển đổi của Nitrogen

NITROGEN kgs Nm3 Gas Gallon Liquid Litre Liquid
kgs 1 0.7996 0.3262 1.2349
Tonne 1000 799.6 326.22 1234.9
Nm3 Gas 1.2506 1 0.408 1.5443
Gallon Liquid 3.06 2.447 1 3.785
Litre Liquid 0.8083 0.6464 0.2642 1

Cách chuyển đổi Nm3 sang kg

Bạn tra bảng và thấy

1 Kg => 0.7996 Nm3

Nếu bạn có 100 Nm3  => ? Kg

Kg = 100*1/0.7996 = 125.065 kg

 

Cập nhật lúc 13:41 – 04/10/2018

XEM THÊM  Tính chiều dài dây belt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *