Độ nhớt của nước là một yếu tố quan trọng ảnh hướng đến khả năng di chuyển của nước trong đường ống khi bơm.

Độ nhớt của nước là một đại lượng vật lý đặc trưng cho lực ma sát nội tại được sinh ra giữa các phân tử bên trong dung dịch để chống lại sự di chuyển dưới tác dụng của ngoại lực.

Độ nhớt của nước trong đơn vị SI  

Bao gồm 2 loại

  • Độ nhớt tuyệt đối (Dynamic Viscostity) đơn vị (N s/m2 x 10^-3)
  • Độ nhớt động học (Kinematics Viscosity) đơn vị ( m2/s x 10^-6)

*Note: Tùy vào nhiệt độ khác nhau thì độ nhớt sẽ khác nhau, nếu như nước chiller water chảy trong đường ống thì sẽ có độ nhớt với nước cooling water chảy trong đường ống

 Ví dụ 

CHW ( Nhiệt độ là 10 độ C )  => Dynamic Viscostity là 1.307 N s/m2 x 10^-3 và Kinematics Viscosity là 1.307 m2/s x 10^-6

COW ( Nhiệt độ là 30 độ C ) => Dynamic Viscostity là 0.798 N s/m2 x 10^-3 và Kinematics Viscosity là 0.801 m2/s x 10^-6

Cập nhật lúc 13:02 – 08/10/2018

XEM THÊM  Tính diện tích hình vuông, chu vi hình vuông thế nào ?

2 thoughts on “Độ nhớt của nước ( Kinematics & Dynamic Viscostity)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *