Ở bài viết này tôi sẽ hướng dẫn tất tần tật về hình vuông, bao gồm tính toán những thông số trong hình vuông. Bạn cũng đã biết khi đi làm thực tế, chúng ta không nên ứng dụng những cái cao siêu vào tính toán, mà chúng ta phải luôn đi từ những thứ căn bản những, vì những công thức căn bản nhất luôn tạo tiền đề cho những vấn đề cao siêu, nếu bạn không nắm được những công thức cơ bản như tính diện tích hình vuông, chu vi hình vuông, cạnh huyền của hình vuông thì bạn không thể nào hiểu được những cái cao siêu hơn

Xem thêm: Cách tính diện tích hình tròn


Tìm hiểu về hình vuông
  • Hình vuông là hình có 4 cạnh bằng nhaucó 4 góc vuông

  • Hai đường chéo hình vuông bằng nhau, vuông góc và giao nhau tại trung điểm của mỗi đường.
  • Giao điểm hai đường chéo của hình vuông là tâm của đường tròn nội tiếp và ngoại tiếp.
  • Giao của các đường phân giác, trung tuyến, trung trực đều trùng tại một điểm.
  • Một đường chéo sẽ chia hình vuông thành hai phần có diện tích bằng nhau.
  • Có một đường tròn nội tiếp và ngoại tiếp, đồng thời tâm của cả hai đường tròn trùng nhau và là giao điểm của hai đường chéo của hình vuông.
  • Hình vuông có tất cả tính chất của hình chữ nhật và hình thoi.

Tính diện tích hình vuông

Diện tích hình vuông được tính bằng độ dài 2 cạnh nhân với nhau

XEM THÊM  Khối lượng riêng của chất lỏng

Vì hình vuông là hình có 4 cạnh bằng nhau nên

Diện tích :  S = a x a 

Ví dụ: 

Cho một hình vuông có cạnh là 5 mm , tính diện tích hình vuông đó ?

Ta có S = a x a =  5 x 5 = 25 mm


Tính chu vi hình vuông

Chu vi hình vuông được tính  bằng độ dài 4 cạnh cộng lại

Hình vuông là hình có 4 cạnh bằng nhau nên :

Chu vi : P = a + a + a + a = 4 x a

Ví dụ:

Cho một hình vuông có cạnh a  = 5 mm , tính chu vi hình vuông ?

Ta có P =  4 x a = 4 x 5 = 20 mm


Tính đường chéo của hình vuông

Đường chéo hình vuông được tính bằng định lý Pytago  

Đường chéo  bằng căn của bình phương 2 cạnh cộng lại

Ví dụ:

Cho hình vuông có cạnh a = 5 mm  , tính đường chéo H của hình vuông

Ta có

 

Cập nhật lúc 10:06 – 14/10/2018

One thought on “Tính diện tích hình vuông, chu vi hình vuông thế nào ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *