Làm gì cũng vậy để chọn được chuẩn thô thì bạn cần phải nắm những nguyên tắc của nó, giống như bạn chọn mua 1 vồi nước thì bạn cũng phải nắm rõ ren nó thế nào, kích thước ống nó ra sao.

Ở bài viết này tôi có một số nguyên tắc bạn cần nắm rõ để có thể chọn chuẩn thô một cách hợp lý nhất.

Xem thêm: Một số chi tiết chặn trong cơ khí

Một số nguyên tắt chọn chuẩn thô theo kinh nghiệm đúc kết 

  • Lựa chọn theo bề mặt

+ Nếu trên chi tiết có 1 bề mặt không gia công thì chọn bề mặt đó làm chuẩn thô
+ Nếu trên chi tiết có 2 hay nhiều bề mặt không gia công thì chọn bề mặt nào yêu cầu về Độ chính xác về vị trí tương quan so với bề mặt gia công cao.
+ Nếu trên chi tiết tất cả các bề mặt đều gia công thì nên chọn bề mặt nào gia công yêu cầu lượng dư nhỏ và đồng đều nhất.

 

  • Nếu có nhiều bề mặt đủ tiêu chuẩn làm chuẩn thô thì nên chọn bề mặt bằng phẳng, trơn tru nhất làm chuẩn thô.

 

  • Theo một phương kích thước thì chuẩn thô chỉ được chọn và sủ dụng một lần, nếu vi phạm thì gọi là Phạm chuẩn thô.

 

  • Chọn chuẩn thô ở vị trí mà dễ gia công chuẩn tinh.

Ví dụ

Ở hình bên trên chỉ có duy nhất bề mặt A không gia công, ta chọn bề mặt A làm chuẩn thô để gia công bạn nhé

Mục đích của việc chọn chuẩn thô

  • Đảm bảo độ chính xác tương quan giữa các bề mặt không gia công với các bề mặt gia công
  • Phân bố đủ lượng dư cho bề mặt sẽ gia công.

Có thể bạn cần

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *