Sau khi chúng ta chọn chuẩn thô, thì chúng ta bắt đầu chọn chuẩn tinh có quá trình gia công, thì để chọn được chuẩn tinh bạn cần có một số kiến thức căn bản, và suy nghĩ một tý để chọn chuẩn tinh, chuẩn tinh ảnh hướng rất lớn cho quá trình gia công và lắp ráp

Chọn chuẩn tinh theo kinh nghiệm

  • Cố gắng chọn chuẩn tinh là chuẩn tinh chính ( chuẩn vừa dùng để gia công và vừa dùng để lắp ráp)

 

  • Cố gắng chọn chuẩn sao cho tính trùng chuẩn càng cao càng tốt( Chuẩn khởi xuất ≡ Chuẩn chỉnh dao ≡ Chuẩn cơ sở ≡ Chuẩn định vị ≡ Chuẩn đo lường )

 

  • Cố gắn chọn chuẩn tinh là chuẩn tinh thống nhất( tức là nguyên công 1 lấy 1 mặt làm chuẩn tinh thì nguyên công 2 cũng lấy mặt đó làm chuẩn tinh).

Ví dụ:

Chọn chuẩn tinh là chuẩn tinh chính: Bề mặt A vừa dùng trong gia công và lắp ráp

Mục đích của việc chọn chuẩn tinh

  • Đảm bảo độ chính xác về vị trí tương quan giữa các bề mặt gia công với nhau
  • Phân bố đủ lượng dư cho bề mặt sẽ gia công.

Cập nhật lúc 21:23 – 19/04/2018

XEM THÊM  Phạm vi sử dụng mối lắp ghép dung sai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *