Thông thường khi lắp motor với một chi tiết khác thông qua nối trục thì ta cần phải có phương pháp cân chỉnh trục sao cho 2 trục cân tâm thì máy móc sẽ hoạt động tốt, nếu không cân tâm 2 trục lại với nhau sẽ dẫn đến rất nhiều hệ lụy sao này như hư ổ bi, hư trục, hư seal , rất nhiều hư hổng khác nhau

Phương pháp cân trục Reverse

Để cân trục một cách chính xác, sai số là nhỏ nhất thì bắt buộc ta phải tính toán, chứ không phải sử dụng mắt để cân chỉnh

Để tính toàn thật chính xác thì ta cần có những thông số như hình bên dưới ( Chú ý tất cả thông số đều được tính bằng milimet nhé )

Khi cân chỉnh trục thi chúng ta sẽ chọn một máy làm chuẩn

Trường hợp 1: Chọn máy A làm chuẩn, máy B sẽ dịch chuyển theo máy A

Chúng ta cần tính toán theo công thức trên

+ Nếu kết quả của chân số 3 ra số dương thì ta thêm bộ chêm cơ khí vào chân số 3

+ Nếu kết quả của chan số 3 ra số âm thì ta rút bộ chêm cơ khí ra khỏi chân số 3

Chân số 4 : tính toán tương tự

=> Để kiểm tra thêm độ chính xác chúng ta sử dụng thêm nước thủy để kiểm tra bằng mắt

Trường hợp 2: Chọn máy B làm chuẩn, máy A sẽ dịch chuyển theo máy B

Chúng ta cần tính toán theo công thức trên

XEM THÊM  Kích thước thùng phuy tiêu chuẩn

+ Nếu kết quả của chân số 1 ra số dương thì ta thêm bộ chêm cơ khí vào chân số 1

+ Nếu kết quả của chan số 1 ra số âm thì ta rút bộ chêm cơ khí ra khỏi chân số 1

Chân số 2 : tính toán tương tự

=> Để kiểm tra thêm độ chính xác chúng ta sử dụng thêm nước thủy để kiểm tra bằng mắt

 

Cập nhật lúc 20:11 – 25/07/2018

2 thoughts on “Phương pháp cân trục Reverse

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *