Máy CNC chỉ có thể hiệu được mã code NC chính vì thế việc lập trình cho đúng với những yêu cầu và tiêu chuẩn của đoạn mã là rất quan trọng. Khi sử dụng Inventor để lập trình gia công thì cũng cần phải có những thiết lập và tùy chọn để khi xuất chương trình thể đúng chuẩn mã Gcode:

  • Program name number: Số chương trình
  • Program comment: Ghi chú chương trình hiện tại

Cập nhật lúc 17:12 – 30/07/2017

XEM THÊM  HSM Inventor - Thiết lập phôi ban đầu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *