Fixed Size Box and Relative Size Box: Phôi tạo từ giới hạn bởi kích thước bao của chi tiết (Có thể từ quan hệ hình học có sẵn của chi tiết)

Fixed size cylinder: Thiết lập từ phôi dạng trụ từ trục, đường kính và chiều dài.
Relative size sylinder: Thiết lập từ phôi dạng trụ từ quan hệ hình học cơ sẵn của chi tiết

 

Fix size tube: Thiết lập phôi dạng ống từ trục, đường kinh trong – ngoài và chiều dài
Relative size tube: Thiết lập phôi dạng ống từ quan hệ hình học có sẵn của chi tiết

 

Form solid: Thiết lập phôi từ phôi ban đầu

Cập nhật lúc 16:59 – 30/07/2017

XEM THÊM  Setup kiểu gia công trên Inventor HSM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *