Như đã nói, trong giản đồ này có khá đầy đủ các chuyển biến đã khảo sát ở trên.

Xem thêm: Giản đồ trạng thái Fe – C trong vật liệu
– Chuyển biến bao tinh xảy ra ở 1499˚C trong các hợp kim có 0,10 – 0,50%C (đường HJB)

δH  +  LB  →  γH   hay    δ0,10  +  L0,50  →   γ0,16

Song người ta thường không để ý đến phản ứng này vì xảy ra ở nhiệt độ quá cao và không có ảnh hưởng gì đến tổ chức của thép khi gia công và sử dụng.

– Chuyển biến cùng tinh xảy ra ở 1147˚C trong các hợp kim có > 2,14%C (đường ECF)

LC  →  (γE  +  Fe3CF)  hay    L4,3  →  (γ2,14 + Fe3C6,67)

– Chuyển biến cùng tích xảy ra ở 727˚C hầu như với mọi hợp kim (đường PSK)

γS   →  [αP  +  Fe3CK]  hay   γ0,8 → [α0,02  +  Fe3C6,67]

– Sự tiết pha Fe3C dư ra khỏi dung dịch rắn của cacbon trong các dung dịch rắn: trong Feγ theo đường ES và trong Feα theo đường PQ.

Cập nhật lúc 23:22 – 25/09/2019

XEM THÊM  Bảng tra thép hình chữ H

One thought on “Chuyển biến khi làm nguội chậm trong vật liệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *