Phay mặt phẳng: Phương pháp phay mặt Face dùng để phay sạch hết một mặt phẳng phôi. Những phương pháp khác cũng có thể dùng, ví dụ: Pocketing, 2D Adaptive; nhưng cần phải có thể một số thủ thuật mở rộng vùng chạy dao. Face thì có thể thiết lập mở rộng vùng chạy dao.

 • Stock contour: phay mặt đầu theo phạm vi lựa chọn
 • Disable: Toàn bộ mặt trên của phôi
 • Enable: Theo bề mặt hay cạch của chi tiết
 • Pass direction: Hướng gia công (góc tạo bởi hướng và trục)
 • Pass extension: Khoảng mở rộng đường dao chạy khỏi phôi
 • Stock extension: Khoảng mở rộng đường chạy dao khỏi phôi
 • Stock offset: Khoảng offset so với biên của phôi
 • Stepover: Lượng dịch chuyển dao ngang
 • Muitple: Gia công nhiều lớp với chiều sâu khác nhau (Chiều sâu từ thô tới tinh)
 • Keep tool down: Cho phép giữ đầu giao trên mặt gia công mà không cần rút mề mặt phẳng an toàn. (Khi phay ddoongwf thời các vùng kín; các đường chạy dao nhất lên mặt phẳng Retract quá nhiều lần => Tùy chọn này sẽ cho dụng cụ cắt phay từng vùng riêng biệt trong cùng một bước gia công. Phay hết vùng này mới phay vùng kia)
 • Lead in/out: Định rõ vào dao và ra dao theo đường chạy thẳng hay cung trong với kích thước thiết lập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *