Operation type: Kiểu gia công (Phay/tiện hoặc phay-tiện)

Work Coordinate System (WCS): Hệ trục tọa độ làm việc

    

    TIỆN                                         PHAY

 

 • Orientation: Chiều các trục
 • Model Orietaion: Sử dụng chiều của chi tiết gia công
 • Select Z axis/plane và X axis: Chọn một mặt hoặc cạnh để thiết lập trục Z và mặt/cạnh khác để xác định trục X
 • Select Z axis/plane và Y axis: Chọn một mặt hoặc cạnh để thiết lập trục Z và mặt/cạnh khác để xác định trục Y
 • Select X axis/plane và X axis: Chọn một mặt hoặc cạnh để thiết lập trục X và mặt/cạnh khác để xác định trục Y, trục X với Y có thể đổi hướng 180 độ.
 • Select coordinate system: Hệ trục tọa độ trùng với hệ trục tọa độ mô hình của bạn không điểm hoặc mặt phẳng để thiết lập chiều

Muốn đối chiều trục Z thì tích vào ô Flip tương ứng.

 • Orientation: Chiều của các trục.

 

 • Origin: Vị trí gốc tọa độ
 • Model origin: Gốc tọa độ trùng với góc tọa độ chi tiết
 • Select Point: Chọn gốc tọa độ trùng với điểm được chọn trên chi tiết
 • Stock box point: Chọn gốc tọa độ trùng với điểm trên phôi.
 • Model box point: Chọn gốc tọa độ trùng với điểm trên phôi (giới hạn bởi kích thước bao của chi tiết)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *