Operation type: Kiểu gia công (Phay/tiện hoặc phay-tiện)

Work Coordinate System (WCS): Hệ trục tọa độ làm việc

    

    TIỆN                                         PHAY

 

 • Orientation: Chiều các trục
 • Model Orietaion: Sử dụng chiều của chi tiết gia công
 • Select Z axis/plane và X axis: Chọn một mặt hoặc cạnh để thiết lập trục Z và mặt/cạnh khác để xác định trục X
 • Select Z axis/plane và Y axis: Chọn một mặt hoặc cạnh để thiết lập trục Z và mặt/cạnh khác để xác định trục Y
 • Select X axis/plane và X axis: Chọn một mặt hoặc cạnh để thiết lập trục X và mặt/cạnh khác để xác định trục Y, trục X với Y có thể đổi hướng 180 độ.
 • Select coordinate system: Hệ trục tọa độ trùng với hệ trục tọa độ mô hình của bạn không điểm hoặc mặt phẳng để thiết lập chiều

Muốn đối chiều trục Z thì tích vào ô Flip tương ứng.

 • Orientation: Chiều của các trục.

 

 • Origin: Vị trí gốc tọa độ
 • Model origin: Gốc tọa độ trùng với góc tọa độ chi tiết
 • Select Point: Chọn gốc tọa độ trùng với điểm được chọn trên chi tiết
 • Stock box point: Chọn gốc tọa độ trùng với điểm trên phôi.
 • Model box point: Chọn gốc tọa độ trùng với điểm trên phôi (giới hạn bởi kích thước bao của chi tiết)

 

Cập nhật lúc 20:02 – 28/07/2017

XEM THÊM  HSM Inventor - Thiết lập phôi ban đầu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *