Khi chúng ta vẽ các bản vẽ lớn lệnh join trong autocad luôn cần thiết, nhưng với lệnh join thuần túy trong autocad có lẽ đó chưa thể giúp chúng ta nhiều nhất nên ở đây mình xin chia sẽ lisp join các đường nối tiếp trong autocad

Lisp join các đường nối tiếp trong autocad

Lisp code

(defun c:jj (/ tdt ssdt sodt index)
(defun ObjName (ssdt /)
(cdr (assoc '0 (entget ssdt)))
)
(defun MoPL (ssdt /)
(= (cdr (assoc '70 (entget ssdt))) 0)
)
(defun NoiPL (ssdt /)
(if (MoPL ssdt)
(command ".PEDIT" ssdt "J" "All" "" "X")
)
)
(defun NoiLC (ssdt /)
(command ".PEDIT" ssdt "Y" "J" "All" "" "X")
)
(setq
tdt (ssget)
sodt (sslength tdt)
index 0
)
(repeat sodt
(setq
ssdt (ssname tdt index)
index (1+ index)
)
(if (or (= (Objname ssdt) "LWPOLYLINE")
(= (Objname ssdt) "POLYLINE")
)
(NoiPL ssdt)
)
(if (or (= (Objname ssdt) "LINE") (= (Objname ssdt) "ARC"))
(NoiLC ssdt)
)
)
(princ)
)

Bây giờ bạn có thoải máy join các đường nối tiếp trong autocad

Cập nhật lúc 03:45 – 22/01/2017

XEM THÊM  Hướng dẫn bỏ code lisp vào autocad

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *