Autocad là một phần mềm được tích hợp các tính năng thiết kế, giúp bạn có thể đa dạng tùy biến bản vẽ cũng như tính toán đối với các bạn vẽ, và hôm nay tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tính diện tích trong autocad của một hình bất kì

Xem thêm: Cách phá block trong bản vẽ autocad

Lệnh tính diện tích trong autocad

+ Chúng ta sẽ sử dụng lệnh area để tính diện tích một hình bất kỳ trong autocad

+ Chúng ta gõ aa => enter ( để thực hiện lệnh tính diện tích trong autocad )

Sau khi gõ aa=> enter trên bảng command autocad sẽ hiện ra bảng như bên dưới và chúng ta cần hiểu rõ chúng

Ở đây có 3 chữ object/ add/ subtract

Subtract có nghĩa là trừ ra, khi bạn tính diện tích thì bạn muốn trừ cái nào ra thì sài subtract

Add có nghĩa là thêm, đó là phần nào muốn tính diện tích thì add vào

Object là để bạn lựa chọn toàn bộ một object

Cách sử dụng lệnh tính diện tích

+ Trường hợp 1 : 

aa => enter 

a => enter ( có nghĩa là bạn chọn add )

o => enter ( có nghĩa là bạn chọn Object )

Click chọn hình mà bạn muốn tính diện tích

Nhìn xuống command thấy chữ Total area : …  chính là diện tích của hình

+Trường hợp 2

aa => enter 

a => enter ( có nghĩa là bạn chọn add )

o => enter ( có nghĩa là bạn chọn Object )

XEM THÊM  Lệnh xoay trong autocad lệnh Rotate

Click chọn hình mà bạn muốn tính diện tích

Gõ enter 

s => enter ( bạn chọn subtract để trừ lỗ khoét đi)

o => enter 

=> Click vào hình tròn bên trong mà bạn muốn khoét

Nhìn xuống command thấy chữ Total area : …  chính là diện tích của hình.

Cập nhật lúc 08:37 – 20/01/2018

3 thoughts on “Lệnh tính diện tích trong autocad

  1. Từ trước tới giò tôi vẫn dùng cad 2004 trên wim 7 thì tính diện tich hình bất kỳ đều đuọc. Nay trên win 10 thì khi tính dt đều có giá tri là 0 ” Tại sao vậy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *