Hôm nay mình xin hướng dẫn lệnh mới, lệnh được sử dụng khá nhiều trong các bạn vẽ cơ khí , xây dựng, có thể nói đây là lệnh được sử dụng 100% trong hầu hết tất cả bản vẽ . Đó là lệnh rectang trong autocad và bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn sử dụng lệnh rectang từ a-z , để đảm bảo giúp bạn tăng tốc độ vẽ autocad.

Lệnh rectang trong autocad sử dụng thế nào

Lệnh rectang sử dụng để làm gì ?

Lệnh rectang đơn giản chỉ dùng để vẽ hình chữ nhật hình vuông theo kích thước bạn mong muốn, và có thêm một số tính năng như hình vuông fillet 4 góc, hình vuông chamfer 4 góc ….

Lệnh rectang sử dụng thế nào ?

Gõ lệnh REC => enter => Click vào màn hình => Gõ D => enter => Nhập kích thước ngang => enter => nhập kích thước dọc => enter => tạo thành hình chữ nhật như mong muốn

Tạo hình chữ nhật có fillet 4 góc : Gõ rec => enter => Gõ F => gõ bán kính r muốn fillet => enter => Click vào màn hình => gõ D => enter => nhập kích thước ngang => enter => nhập kích thước dọc =>enter => tạo thành hình chữ nhật có fillet 4 góc như mong muốn

Tạo hình chữ nhật có chamfer 4 góc : Gõ rec => enter => Gõ C => gõ khoảng các C muốn Chamfer => enter => Click vào màn hình => gõ D => enter => nhập kích thước ngang => enter => nhập kích thước dọc =>enter => tạo thành hình chữ nhật có chamfer 4 góc như mong muốn

Xem demo bên trên để hiểu rõ hơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *