Mình xin chia sẻ một lệnh mới giúp bạn vẽ nhanh autocad hơn, lệnh này có ứng dụng nhiều trong việc vẽ các hình đồng dạng với nhau, được sử dụng nhiều trong quá trình vẽ autocad , đó là lệnh Offset trong autocad

Xem thêm: Lệnh join trong autocad sử dụng thế nào

Lệnh offset trong autocad sử dụng thế nào

Lệnh offset trong autocad dùng để làm gì

Lệnh offset dùng để tạo hình đồng dạng ở một khoảng nhất định, nằm trong hoặc ngoài hình có sẵn, luôn đảm bảo khoảng cách với đối tượng có sẵn một khoảng, mình định nghĩa vậy thôi rất khó hiểu, lệnh này chỉ có biểu diễn thì sẽ rất dễ hiểu

Lệnh offset trong autocad sử dụng thế nào ?

Chọn đối tượng =>

O => enter => bấm kích thước muốn offset => click chuột bên ngoài nếu muốn offset ra ngoài, click chuột bên trong nếu muốn offset vào bên trong

Cập nhật lúc 13:22 – 28/02/2017

XEM THÊM  Tạo đường tâm cho đường tròn nhanh trong autocad

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *