Tôi xin hướng dẫn các bạn lệnh bẻ đường thẳng trong autocad, khi thiết kế việc bẻ đường thẳng là điều cần thiết, có nhiều người nói với tôi rằng thiết kế 2d việc bẻ đường thẳng cũng rất quan trọng, nhưng tôi thì có nhận xét ngược lại đó là bẻ đường thẳng quan trọng nhất trong việc thiết kế 3D.

Xem thêm: Kéo dài đường thẳng bằng lệnh lengthen

Lệnh bẻ đường thẳng trong autocad

Chúng ta sử dụng lệnh Break để bẻ đường thẳng, có nghĩa là thế nào, có nghĩa là ta chia đoạn thẳng làm 2 đường 3 đường hoặc 4 đường, có thể bằng nhau hoặc không bằng nhau

Cách sử dụng lệnh break

Hiện tại lệnh này không có lệnh tắt, chúng ta phải chọn biểu tượng, vì cad nó không phân chia ra nhiều loại lệnh break.

=> CLick chọn biểu tượng như bình bên dưới

=> Chọn đoạn thẳng bạn muốn bẻ

=> Click vào điểm nào và bạn muốn chia đoạn thẳng

Xem demo

Cập nhật lúc 22:41 – 05/06/2017

XEM THÊM  Cách đưa tọa độ 0 0 về 1 điểm trong autocad

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *