Khi tính tổng, hầu hết chúng ta đều nghĩ tới hàm Sum, nhưng có 1 hàm có nhiều chức năng hơn, và giúp tính tổng chính xác ngay khi dữ liệu đang bị Filter. Đó là hàm Subtotal.

Hàm Subtotal: Cú pháp và cách sử dụng.

Cú pháp : SUBTOTAL(function_num,ref1,[ref2],…)

Trong đó:

  • Function_num: Con số xác định chức năng thực hiện
  • Ref1, Ref2: 1 hoặc nhiều ô, hoặc dãy ô để tính tổng phụ.

Function_num có các loại như sau:

  • 1 -11: Bỏ qua các ô đã được lọc ra, nhưng để lại các hàng được ẩn thủ công.
  • 101-111:Bỏ qua các ô ẩn – đã lọc và ẩn thủ công.
Function_num  Hàm
1 101 AVERAGE
2 102 COUNT
3 103 COUNTA
4 104 MAX
5 105 MIN
6 106 PRODUCT
7 107 STDEV
8 108 STDEVP
9 109 SUM
10 110 VAR
11 111 VARP

Ví dụ: Tính tổng các giá trị từ ô E3:E8.

Công thức hoàn chỉnh là: =SUBTOTAL(9,E3:E7) => Kết quả: 4.900.

Sự khác biệt giữa hàm Sum và hàm Subtotal.

Hàm Subtotal tính giá trị trong các hàng được chọn. Bạn sử dụng nó để tính tổng dữ liệu 1 cách linh hoạt các giá trị trong tổng phụ sẽ được tính lại 1 cách linh hoạt. Các bạn xem ví dụ sau:

Rất nhiều kiến thức thú vị phải không nào. Hãy theo dõi https://vnkythuat.com để liên tục cập nhật những bài viết về Excel.

Cập nhật lúc 07:52 – 29/01/2019

XEM THÊM  Tính Tổng 1 Cột Trong Excel Với 1 Cú Nhấp Chuột.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *