Khi tính tổng, hầu hết chúng ta đều nghĩ tới hàm Sum, nhưng có 1 hàm có nhiều chức năng hơn, và giúp tính tổng chính xác ngay khi dữ liệu đang bị Filter. Đó là hàm Subtotal.

Hàm Subtotal: Cú pháp và cách sử dụng.

Cú pháp : SUBTOTAL(function_num,ref1,[ref2],…)

Trong đó:

  • Function_num: Con số xác định chức năng thực hiện
  • Ref1, Ref2: 1 hoặc nhiều ô, hoặc dãy ô để tính tổng phụ.

Function_num có các loại như sau:

  • 1 -11: Bỏ qua các ô đã được lọc ra, nhưng để lại các hàng được ẩn thủ công.
  • 101-111:Bỏ qua các ô ẩn – đã lọc và ẩn thủ công.
Function_num  Hàm
1 101 AVERAGE
2 102 COUNT
3 103 COUNTA
4 104 MAX
5 105 MIN
6 106 PRODUCT
7 107 STDEV
8 108 STDEVP
9 109 SUM
10 110 VAR
11 111 VARP

Ví dụ: Tính tổng các giá trị từ ô E3:E8.

Công thức hoàn chỉnh là: =SUBTOTAL(9,E3:E7) => Kết quả: 4.900.

Sự khác biệt giữa hàm Sum và hàm Subtotal.

Hàm Subtotal tính giá trị trong các hàng được chọn. Bạn sử dụng nó để tính tổng dữ liệu 1 cách linh hoạt các giá trị trong tổng phụ sẽ được tính lại 1 cách linh hoạt. Các bạn xem ví dụ sau:

Rất nhiều kiến thức thú vị phải không nào. Hãy theo dõi https://vnkythuat.com để liên tục cập nhật những bài viết về Excel.

Cập nhật lúc 07:52 – 29/01/2019

XEM THÊM  Cách lấy thanh thước trong word ra ngoài màn hình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *