Trong bài này , chúng ta sẽ tìm hiểu cách làm thế nào để chế tạo thùng rác thông minh, tôi sẽ hướng dẫn các bạn từng bước một, để bạn có thể dễ dàng chế tạo được thùng rác thông minh này, ứng dụng cho gia đình bạn, hoặc bạn có thể mua để giúp cho con em bạn phát triển trí não hơn vì một tương lai 4.0


 Video demo chế tạo thùng rác thông minh


Linh kiện chuẩn bị 

 1. 1. Thùng Rác

 2.   2. Arduino Uno R3

 3.  3. Giấy Carton

 4.  4. Cảm biến siêu âm US-015

 5. 5. Motor Servo SG90

 6.  6. Dây cắm

 7.  7. Súng bắn keo

 8. 8. Chui cắm nguồn

 9. 9. Pin 9v


 Mua bộ kit toàn bộ linh kiện

Note: Admin sẽ hỗ trợ hướng dẫn từ A – Z ( khi nào thành công thì thôi )


Kết nối mạch 

Chúng ta thực hiện kết nối mạch như hình bên dưới


 Code Arduino

#include <Servo.h>  //servo library
Servo servo;   
int trigPin = 5;  
int echoPin = 6;  
int servoPin = 7;
int led= 10;
long duration, dist, average;  
long aver[3];  //array for average


void setup() {    
  Serial.begin(9600);
  servo.attach(servoPin); 
  pinMode(trigPin, OUTPUT); 
  pinMode(echoPin, INPUT); 
  servo.write(0);     //close cap on power on
  delay(100);
  servo.detach(); 
} 

void measure() { 
 digitalWrite(10,HIGH);
digitalWrite(trigPin, LOW);
delayMicroseconds(5);
digitalWrite(trigPin, HIGH);
delayMicroseconds(15);
digitalWrite(trigPin, LOW);
pinMode(echoPin, INPUT);
duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
dist = (duration/2) / 29.1;  //obtain distance
}
void loop() { 
 for (int i=0;i<=2;i++) {  //average distance
  measure();        
  aver[i]=dist;      
  delay(10);       //delay between measurements
 }
 dist=(aver[0]+aver[1]+aver[2])/3;  

if ( dist<50 ) {
//Change distance as per your need
 servo.attach(servoPin);
 delay(1);
 servo.write(0); 
 delay(3000);    
 servo.write(150);  
 delay(1000);
 servo.detach();   
}
Serial.print(dist);
}

 Kết quả

Nếu chỗ nào không hiểu thì hãy liên hệ với mình mình sẽ giúp đỡ, xã hội ngày càng tiếp cận công nghệ 4.0 , là cơ hội tốt cho các con của bạn học thật nhiều vè công nghệ , chúc bạn thành công

XEM THÊM  Chế tạo xe điều khiển đơn giản

Cập nhật lúc 21:55 – 01/12/2019

8 thoughts on “Chế tạo thùng rác thông minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *