Khi bạn đang xử lý trên data, mà một công thức nào đó chạy ra kết quả lỗi thì việc tính toán của bạn sẽ gần thể thực hiện được nữa. Vậy cách nào xử lý vấn đề này?

Hàm IFERROR:

Hàm IFERROR: là hàm trả về giá trị bạn mong muốn khi excel trả về giá trị lỗi.

Cấu trúc: IFERROR(value, value_if_error)

Trong đó:

  • Value: Bắt buộc. Đối số để kiểm tra xem có lỗi không.
  • Value_if_error: Bắt buộc. Giá trị trả về nếu công thức định trị là lỗi. Các kiểu lỗi sau đây được định trị: #N/A, #VALUE!, #REF!, #DIV/0!, #NUM!, #NAME? hoặc #NULL!.

Ví dụ:

Mã số L1C không có trong bảng biểu giá phòng nên chạy công thức Vlookup ở cột E sẽ dẫn đến lỗi NA. Mình sẽ sử dụng công thức IFERROR để sửa lỗi này như sau:

Vì đối số Value_if_error mình chọn bằng 0 nên khi bắt gặp lỗi => Excel sẽ cập nhật bằng 0. Tương tự các bạn có thể thay đổi: Value_if_error là: ” Sai rồi”, hoặc 1 => Kiểm tra lại xem kết quả thế nào nhé.

Hàm iferror còn kết hợp được rất nhiều hàm khác, và hữu ích khi sử dụng. Hãy theo dõi vnkythuat.com để biết thêm nhé.

Có thể bạn cần

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *