Bạn có 1 bảng tính dữ liệu với rất nhiều dòng, cột và không biết làm sao để lấy ra giá trị chính xác và nhanh nhất? Hàm Vlookup sẽ giúp bạn làm điều đó.

Hàm dò tìm Vlookup.

– Hàm VLOOKUP là hàm tìm kiếm giá trị theo điều kiện, việc tìm kiếm thực hiện trên các cột.

– Cú pháp hàm VLOOKUP:

VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,[range_lookup])

Trong đó:

+ Lookup_value: Giá trị cần dò tìm.

+ Table_array: Bảng giới hạn để dò tìm. Khi thực hiện câu lệnh Bạn nên bấm F4 để fix bảng giới hạn dò tìm, khi đó Bạn có di chuyển công thức thì bảng giới hạn dò tìm cũng không thay đổi.

+ Col_index_num: Số thứ tự của cột cần lấy giá trị dò tìm trong bảng giới hạn dò tìm.

+ Range_lookup: Kiểu tìm kiếm, range_lookup =1 tương đương giá trị True -> tìm kiếm tương đối, range_lookup =0 tìm kiếm tuyệt đối tương đương giá trị false.

Ví dụ: Hãy dựa vào bảng tính 2 để lấy ra đơn giá phòng của bảng tính 1:

Tại ô D3 bạn viết công thức: =VLOOKUP(LEFT(C3,3),$F$4:$G$8,2,0). Mình dùng hàm Left ở đây bởi vì: Giá trị dò tìm ở trong bảng tính 1 của mình không giống trong bảng 2, nên cần dùng các hàm trong excel xử lý cho chúng giống nhau. Sau đó copy xuống các bên dưới. Công thức trong các ô như sau:

Sau đó ấn Enter sẽ được như sau:

Hàm Vlookup sẽ còn hoàn hảo nữa, nếu bạn biết kết hợp với các hàm khác trong Excel. Hãy theo dõi vnkythuat.com để cập nhật những tuyệt chiêu của Excel.

Có thể bạn cần

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *